Tájékoztató az óvodai elhelyezésről

Tisztelt Felső-Mátra településeinek Lakosai!

Kedves Szülők!

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről döntést hozott.

 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás értelmében

 

a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda Óvoda tagintézményben, mint az óvodai ellátást végző intézményben

rendkívüli szünetet rendel el 2020. március 17-től határozatlan ideig.

 

A rendkívüli szünet elrendeléséről a gyermekek szüleit az intézményvezető értesíti.

 

A Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda Óvoda tagintézményben az elrendelt rendkívüli szünet idejére a felmért igények alapján a gyermekfelügyelet kis csoportokban történő megszervezéséről gondoskodik a szünetekben szokásos ügyeleti rendnek megfelelően. Amennyiben időközben a gyermekfelügyeletre igény merül fel, a szülők előzetesen a 37/376-437-es telefonszámon jelezhetik.

 

A rendkívüli szünet idején az étkeztetés továbbra is biztosított, igénylése a szokásos rendben történik. Az igényelt ételt a szülők hazavihetik.

 

 

 

Gyöngyössolymos, 2020. március 16.

 

 

dr. Tarnóczi Erszébet jegyző helyett:

 

dr. Hetzmann Szabina s.k.

aljegyző