Tájékoztató közgyógyellátási igazolványok érvényességével kapcsolatban

A 2020. március 11-én kihirdetett 41/2020 (III. 11.) Korm. rendelet 4.§ alapján a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányainak érvényessége meghosszabbodik.

Fentiek alapján a közgyógyellátási jogosultságot igazoló igazolványok érvényességével kapcsolatban az alábbi tájékozatót adjuk.

A 2020. március 11. után, a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró közgyógy-igazolványok érvényessége a lejárat időpontját követő 90 nappal meghosszabbításra kerül. Amennyiben a jogosult részére gyógyszerkeret került megállapításra, úgy az utolsó negyedévre érvényes kerettel megegyező keretösszeg feltöltésre kerül a VIREP rendszerbe.

A gyógyszertári expediálás során a VIREP rendszer ennek megfelelő választ fog adni az érvényességre vonatkozóan, a gyógyszertárnak további teendője nincs.

Gyógyászati segédeszközök kiadása során az adatok rögzítésekor kell megadni manuálisan, a 3 hónappal meghosszabbított lejárati időt.

Tájékoztatjuk továbbá a gyógyászati segédeszköz forgalmazókat, hogy 2020. február 13-tól több olyan közgyógy igazolvány került kiállításra, melyeken a vonalkód hibás adatot tartalmaz. A számmal és betűvel kiírt adatok minden esetben helyesek. Kérjük, hogy
gyógyászati segédeszköz ellátás során minden esetben manuálisan rögzítsék az adatokat (tehát NE a vonalkód leolvasásával), hogy az adatok pontosan kerüljenek megadásra, mind az érvényes, mind a lejáró igazolványokról.

A 2020. március 1. és március 16. között benyújtott elszámolásokból, a közgyógyigazolvány érvénytelensége miatt kizárt tételeket a soron következő elszámolásnál újra be lehet nyújtani, az automatikusan elszámolásra kerülnek.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő